Persondatapolitikk

NetFerie er finansieret af Sol og Strand A/S og følger på grunn av det tette samarbeidet samme persondatapolitikk.

1. GENERELT
 • 1.1 Denne politikken om bearbeidelse av personopplysninger ("Personvernpolitikk") beskriver, hvordan Sol og Strand Feriehusudlejning ("Sol og Strand", "oss", "vår", "vi") innsamler og bearbeider opplysninger om deg.
 • 1.2 Personvernpolitikken gjelder for personopplysninger, som du gir til oss eller som vi samler inn via Sol og Strand sine nettsider, f.eks. www.sologstrand.no ("Nettsiden").
 • 1.3 Sol og Strand er dataansvarlig for dine personopplysninger. All henvendelse til Sol og Strand kan skje via kontaktopplysningene anført under pkt. 7.


2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN, TIL HVILKE FORMÅL OG RETTSGRUNNLAGET FOR BEARBEIDELSEN
 • 2.1 Når du besøker Nettsiden, samler vi automatisk inn opplysninger om deg og din bruk av Nettsiden, f.eks. om hvilken type nettleser du bruker, hvilke søketermer du bruker på Nettsiden, IP-adressen din, herunder din nettverkslokasjon, og informasjoner om datamaskinen din.
 • 2.1.1 Formålet er å optimere brukeropplevelsen og Nettsidens funksjon samt å foreta målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne bearbeidelsen av opplysninger er nødvendig for at vi kan vareta våre interesser i å forbedre Nettsiden samt vise deg relevante tilbud.
 • 2.1.2 Rettsgrunnlaget for bearbeidelsen er EU Personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • 2.2 Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på Nettsiden, samler vi inn de opplysningene, du selv avgir, f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnr., betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og opplysning om den IP-adressen som bestilling er laget fra.
 • 2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de tjenestene, du har bestilt og i øvrig oppfylle vår avtale med deg, bl.a. for å kunne administrere dine rettigheter til å angre og reklamere. Opplysninger om dine kjøp kan vi også bearbeide for å overholde lovkrav, herunder til bokføring og regnskap. Ved kjøp innsamles IP-adressen med det formålet og for å vareta vår interesse i å kunne forhindre og dokumentere svik.
 • 2.2.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra b, c og f.
 • 2.3 Når du melder deg til vårt nyhetsbrev, samler vi inn opplysning om e-postadressen og evt. navnet ditt.
 • 2.3.1 Formålet er å vareta vår interesse i å kunne levere nyhetsbrev og målrettet markedsføring til deg.
 • 2.3.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • 2.4 Når du inngår en formidlingsavtale om utleie av feriehuset ditt, blir du bedt om å opplyse f.eks. navn, privatadresse, adressen på feriehuset, e-postadresse, telefonnummer samt bankopplysninger. Bortsett fra navn og adresser og bankopplysninger velger du selv, hvilke opplysninger du vil gi oss.
 • 2.4.1 Formålet er å kunne formidle utleie av feriehuset ditt og betale for dine tjenester og levere deg tjenester og tilby deg de fordelene som hører sammen med utleien, samt for å vareta vår interesse i å kunne sende nyhetsbrev og foreta målrettet markedsføring.
 • 2.4.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.
 • 2.5 år du deltar i en tilfredshetsanalyse hos oss, oppbevares personopplysningene dine, f.eks. navn og e-post og kunderelasjon samt din besvarelse av alle spørsmål hos analyseselskapet. Du velger selv, hvilke opplysninger du vil gi oss.
 • 2.5.1 Formålet er å forstå og forbedre kunderelasjoner og kundeopplevelser.
 • 2.5.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.
 • 2.6 Når du skriver i gjestebøkene på Nettsiden, samler vi inn de opplysningene, du selv gir, f.eks. navn og bedømmelse, opplysninger om hvilke hus du har leid når og opplysning om den IP-adressen, der kommunikasjonen er foretatt fra. Du velger selv, hvilke opplysninger du vil gi oss.
 • 2.6.1 Formålet er å forstå og forbedre kunderelasjoner og kundeopplevelser.
 • 2.6.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Personvernforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.


3. MOTTAGERE AV PERSONOPPLYSNINGER
 • 3.1 Opplysninger om ditt navn, adresse, e-post, telefonnummer samt ordrenummer blir gitt videre til Tryg Rejseforsikring, som forsikrer våre feriegjester ved avbestilling, avbrytelse, innboansvar samt legevakt. Forsikringspremien er inkludert i leieprisen (se leiebetingelsene). Som feriegjest blir ditt navn og nasjonalitet opplyst på brukernavnet til feriehuseieren.
 • 3.2 Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som bearbeider opplysningene på våre vegne. Vi benytter eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedringer av Nettsiden, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse av vår virksomhet og våre tjenester. Eksempelvis når du via en lenke fra oss bedømmer oss og tjenestene våre på TrustPilot blir opplysninger om ditt navn og kundenummer gitt videre til TrustPilot for å verifisere ditt kundeforhold hos oss. Når du skriver i gjesteboka vår, kan du aktivt velge at navnet ditt kan offentliggjøres på Nettsiden. Disse virksomheter er databehandlere og under vår instruks og bearbeider data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende opplysningene til annet formål enn oppfyllelse av avtalen med oss, og er underlagt fortrolighet om disse. Vi har inngått skriftlige databehandleravtaler med alle databehandlere som bearbeider personopplysninger på våre vegne.
 • 3.3 To av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etablert i USA. Fornødne garantier for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Personvernforordningens art. 45.
 • 3.3.1 kopi av Google LLC's sertifisering kan finnes her
 • 3.3.2 kopi av Facebook Inc.'s sertifisering kan finnes her.


4. DINE RETTIGHETER
 • 4.1 Med henblikk på å skape åpenhet om behandlingen av dine opplysninger skal vi, som dataansvarlig, opplyse deg om rettighetene dine.
 • 4.2 Innsiktsrett
 • 4.2.1 Du har til enhver tid rett til å anmode oss om opplysning om blant annet hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og hvilke mottagere av opplysninger det evt. kunne være, samt opplysning om hvor opplysningene stammer fra.
 • 4.2.2 Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene som vi bearbeider om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til data@sologstrand.dk. Du kan bli bedt om å dokumentere, at du er den, som du gir deg ut for å være.
 • 4.3 Rett til beriktigelse
 • 4.3.1 Du har rett til at få uriktige personopplysninger om deg selv beriktiget av oss. Såfremt du blir oppmerksom på, at det er feil i de opplysningene, som vi har registrert om deg, oppfordres du til å rette skriftlig henvendelse til oss, så opplysningene kan bli korrigert.
 • 4.3.2 Opplysninger, som vi har samlet inn i forbindelse med din booking eller annen avtale med oss, har du selv mulighet for å korrigere via log-in på www.sologstrand.dk.
 • 4.4 Rett til slettelse
 • 4.4.1 I visse tilfeller har du rett til at få alle eller noen av dine personopplysninger slettet av oss, f.eks. hvis du tilbakekaller ditt samtykke og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette bearbeidelsen. I det omfang en fortsatt bearbeidelse av opplysningene dine er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde våre juridiske forpliktelser, eller for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.
 • 4.5 Rett til å begrense behandlingen til oppbevaring
 • 4.5.1 Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til bare å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener, at de opplysningene, vi bearbeider om deg, ikke er korrekte.
 • 4.6 Rett til dataportabilitet
 • 4.6.1 Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger, som du selv har gitt oss, utlevert i et strukturert, normalt brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig.
 • 4.7 Rett til innsigelse
 • 4.7.1 Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger, med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profileringen som lages for å kunne målrette vår direkte markedsføring.
 • 4.7.2 Du har dessuten til enhver tid rett til, av årsaker, som angår din personlige situasjon, å gjøre innsigelse mot den behandlingen av dine personopplysninger, som vi foretar på grunnlag av våre legitime interesser jf. pkt. 2.1 og 2.3 og 2.4.
 • 4.8 Rett til å tilbakekalle samtykke
 • 4.8.1 Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke, du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger, herunder til den profilering, som lages av deg som feriehuseier. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, bes du kontakte oss på data@sologstrand.dk.
 • 4.9 Rett til å klage
 • 4.9.1 Du har til enhver tid rett til å inngi en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vår behandling av personopplysningene dine. Klage kan blant annet sendes på e-post til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.


5. SLETTING AV PERSONDATA
 • 5.1 Opplysninger innsamlet om din bruk av Nettsiden jf. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har benyttet Nettsiden i 1 år.
 • 5.2 Opplysninger innsamlet i forbindelse med ditt abonnement på vårt nyhetsbrev blir slettet, når ditt samtykke til nyhetsbrev trekkes tilbake, med mindre vi har et annet grunnlag for behandling av opplysningene.
 • 5.3 Opplysninger innsamlet i forbindelse med kjøp du har gjennomført på Nettsiden jf. pkt. 2.2 vil som utgangspunkt bli slettet 5 år etter utløpet av det kalenderåret, hvor du har foretatt kjøpet. Opplysninger kan dog gjemmes i lenger tid, dersom vi har et legitimt behov for lenger oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for at oppfylle bokføringslovens krav.
 • 5.4 Opplysninger innsamlet i forbindelse med formidlingsavtale jf. pkt. 2.4 vil som utgangspunkt bli slettet 3 år etter utløpet av det kalenderåret, hvor formidlingsavtalen er utløpt. Men opplysninger kan dog gjemmes i lenger tid, hvis vi har et legitimt behov for lenger oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokføringslovens krav.


6. SIKKERHET
 • 6.1 Vi gjennomfører kontinuerlig tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot, at personopplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, mistes, endres eller forringes samt mot, at de kommer til uvedkommendes kjennskap eller blir misbrukt.
 • 6.2 Kun medarbeidere som har et reelt behov for å få tilgang til dine personopplysninger for å utføre jobben deres, har tilgang til disse.


7. KONTAKTOPPLYSNINGER
 • 7.1 Sol og Strand Feriehusudlejning A/S er dataansvarlig for de persondataene som samles inn via Nettsiden.
 • 7.2 Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne Personvernpolitikken eller dersom du ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:
  Sol og Strand Feriehusudlejning A/S,
  Ilsigvej 21,
  Hune,
  9492 Blokhus
  Tlf. nr.: 99444444
  E-post: data@sologstrand.dk


8. ENDRINGER I PERSONVERNPOLITIKKEN
 • 8.1 Dersom vi foretar endringer i Personvernpolitikken, blir du orientert om dette ved ditt neste besøk på Nettsiden.
 • 8.2 Hvis du har inngått en formidlingsavtale med oss, vil du bli orientert om endringene i politikken ved utsendelse av informasjon til din registrerte e-postadresse og/eller via brukernavnet ditt.


9. VERSJONER
 • 9.1 Dette er versjon 1 av Sol og Strands personvernpolitikk datert 14. mai 2018